CategoriesZamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej

Znak sprawy :  MIR/271/1/2021

Tryb zamówienia: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest jako na podstawie przepisów ustawy w trybie podstawowym w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Termin składania ofert: 2021-12-27, godzina: 10:00,
Termin otwarcia: 2021-12-27, godzina: 10:30,
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej na potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Mirczu


Numer ogłoszenia BZP 2021/BZP 00319521/01

Link do zamówienia – https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6cae0ae2-34e3-49ab-b1c4-5568c9253689 

Pliki do pobrania:

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2a Projekt umowy

Załącznik Nr 2b Projekt umowy

Załącznik Nr 3 Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 ID postępowania na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu

Unieważnienie postępowania

CategoriesZamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej

Znak sprawy :  MIR/271/2/2020

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Termin składania ofert: Data: 2020-08-07, godzina: 10:00,
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej na potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Mirczu


nr ogłoszenia w Dz.Urz.UE/BZP: 568442-N-2020

Link do BZP – https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=907a5bda-bf38-408b-80f9-6da6a772adce 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1a – Wzór umowy

Załącznik nr 1b – Wzór umowy

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularz ofertowy i wzory oświadczeń

Informacja z otwarcia Ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części II przetargu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

CategoriesHarmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Dołhobyczów

Pojemniki i związane worki należy wystawić przed posesję w dniu odbioru o godzinie 7:00

Harmonogram odbioru przez firmę Mir-Eko Sp. z o. o.

Miejscowość

StyLutMarKwiMajCzeLipSiePozostałe odpady
Hulcze,
Hulcze Osiedle,
Żniatyn,
Majdan,
Myców,
Wyżłów,
Chłopiatyn,
Setniki,
Lipina
/-/
/-/
/-/
23
25
22
22
24
23 kwi 2020 r.
25 maj 2020 r.
22 cze 2020 r.
22 lip 2020 r.
24 sie 2020 r.
Przewodów,
Przewodów Osiedle,
Białystok,
Liski,
Witków,
Podhajczyki
   /-/
   /-/   /-/
24
    26   23   23   2524 kwi 2020 r.
26 maj 2020r.
23 cze 2020 r.
23 lip 2020 r.
25 sie 2020r.
Gołębie,
Zaręka,
Dołhobyczów,
Dołhobyczów Kolonia,
Honiatyn,
Mołczany,
Wólka Poturzyńska
/-/
  /-/   /-/
27
    27   24   24    2627 kwi 2020 r.
27 maj 2020r.
24 czer 2020 r.
24 lip 2020 r.
26 sie 2020r.
Kościaszyn,
Dłużniów,
Chochłów,
Liwcze,
Horodyszcze,
Sulimów,
Uśmierz,
Oszczów Kolonia,
Oszczów,
Żabcze,
Siekierzyńce,
Horoszczyce,
Kadłubiska
/-/
   /-/   /-/   28   28   25    27    2728 kwi 2020 r.
28 maj 2020r.
25 cze 2020 r.
27 lip 2020 r.
27 sie 2020 r.
CategoriesHarmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mircze

Pojemniki i związane worki należy wystawić przed posesję w dniu odbioru o godzinie 7:00

Harmonogram odbioru przez firmę Mir-Eko Sp. z o. o.

Miejscowość Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Pozostałe odpady*
Mircze II, Rulikówka, Szychowice, Szychowice Nowe, Górka
17
14
13
15
15
15
14
14
15 maj 2020 r.
Kryłów Kolonia, Kryłów, Prehoryłe, Małków Nowy, Małków Kolonia, Małków
20
17
16
16
18
16
15
17
18 maj 2020 r.
Mircze I, Mircze III, Andrzejówka, Miętkie, Miętkie Kolonia
21
18
17
17
19
17
16
18
19 maj 2020 r.
Modryń, Modryń Kolonia, Modryniec Zachodni, Modryniec Wschodni
22
19
18
20
20
18
17
19
20 maj 2020 r.
Tuczapy, Mołóżów, Mołożów Kolonia, Stara Wieś, Dąbrowa, Radostów
23
20
19
21
21
19
20
20
21 maj 2020 r.
Borsuk, Marysin, Ameryka, Łasków, Smoligów, Wereszyn, Wiszniów
24
21
20
22
22
22
21
21
22 maj 2020 r.
Harmonogram odbioru przez firmę Mir-Eko Sp. z o. o.

Zabudowa wielorodzinna

Miejscowość Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Pozostałe odpady*
Mircze
17, 31
14, 28
13, 27
15, 29
15, 29
15, 29
14, 28
14, 28
15 maj 2020 r.
Kriłów
17, 31
14, 28
13, 27
15, 29
15, 29
15, 29
14, 28
14, 28
18 maj 2020 r.
Smoligów
17, 31
14, 28
13, 27
15, 29
15, 29
15, 29
14, 28
14, 28
22 maj 2020 r.
CategoriesHarmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Hrubieszów

Harmonogram odbioru przez firmę Mir-Eko Sp. z o. o.

Zabudowa wielorodzinna // odpady niesegregowane i bio.

MiejscowośćStyLutMarKwiMajCzeLip
Mieniany
7 i 21
4 i 18
3 i 17
2 i 16
5 i 19
2 i 16
2 i 16
Harmonogram odbioru przez firmę Mir-Eko Sp. z o. o.

Zabudowa wielorodzinna // odpady segregowane

MiejscowośćStyLutMarKwiMajCzeLip
Mieniany
7
4
3
2
5
2
2
Harmonogram odbioru przez firmę Mir-Eko Sp. z o. o.

Zabudowa wielorodzinna // odpady niesegregowane i bio

Miejscowość Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip
Husynne, Teptiuków
16, 30
13, 27
12, 26
14, 28
14, 28
12, 26
13, 27
Dziekanów
10, 24
7, 21
6, 20
7, 21
8, 22
5, 19
7, 21
Harmonogram odbioru przez firmę Mir-Eko Sp. z o. o.

Zabudowa wielorodzinna // odpady segregowane

MiejscowośćStyLutMarKwiMajCzeLip
Husynne, Teptiuków
16
13
12
14
14
12
13
Dziekanów
10
7
6
7
8
5
7