CategoriesZamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej

Znak sprawy :  MIR/271/1/2021

Tryb zamówienia: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest jako na podstawie przepisów ustawy w trybie podstawowym w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Termin składania ofert: 2021-12-27, godzina: 10:00,
Termin otwarcia: 2021-12-27, godzina: 10:30,
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej na potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Mirczu


Numer ogłoszenia BZP 2021/BZP 00319521/01

Link do zamówienia – https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6cae0ae2-34e3-49ab-b1c4-5568c9253689 

Pliki do pobrania:

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2a Projekt umowy

Załącznik Nr 2b Projekt umowy

Załącznik Nr 3 Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 ID postępowania na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu

Unieważnienie postępowania

CategoriesZamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej

Znak sprawy :  MIR/271/2/2020

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Termin składania ofert: Data: 2020-08-07, godzina: 10:00,
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej na potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Mirczu


nr ogłoszenia w Dz.Urz.UE/BZP: 568442-N-2020

Link do BZP – https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=907a5bda-bf38-408b-80f9-6da6a772adce 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1a – Wzór umowy

Załącznik nr 1b – Wzór umowy

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularz ofertowy i wzory oświadczeń

Informacja z otwarcia Ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części II przetargu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

CategoriesHarmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Dołhobyczów

Pojemniki i związane worki należy wystawić przed posesję w dniu odbioru o godzinie 7:00

Harmonogram odbioru przez firmę Mir-Eko Sp. z o. o.

Miejscowość

StyLutMarKwiMajCzeLipSiePozostałe odpady
Hulcze,
Hulcze Osiedle,
Żniatyn,
Majdan,
Myców,
Wyżłów,
Chłopiatyn,
Setniki,
Lipina
/-/
/-/
/-/
23
25
22
22
24
23 kwi 2020 r.
25 maj 2020 r.
22 cze 2020 r.
22 lip 2020 r.
24 sie 2020 r.
Przewodów,
Przewodów Osiedle,
Białystok,
Liski,
Witków,
Podhajczyki
   /-/
   /-/   /-/
24
    26   23   23   2524 kwi 2020 r.
26 maj 2020r.
23 cze 2020 r.
23 lip 2020 r.
25 sie 2020r.
Gołębie,
Zaręka,
Dołhobyczów,
Dołhobyczów Kolonia,
Honiatyn,
Mołczany,
Wólka Poturzyńska
/-/
  /-/   /-/
27
    27   24   24    2627 kwi 2020 r.
27 maj 2020r.
24 czer 2020 r.
24 lip 2020 r.
26 sie 2020r.
Kościaszyn,
Dłużniów,
Chochłów,
Liwcze,
Horodyszcze,
Sulimów,
Uśmierz,
Oszczów Kolonia,
Oszczów,
Żabcze,
Siekierzyńce,
Horoszczyce,
Kadłubiska
/-/
   /-/   /-/   28   28   25    27    2728 kwi 2020 r.
28 maj 2020r.
25 cze 2020 r.
27 lip 2020 r.
27 sie 2020 r.