CategoriesZamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej

Znak sprawy :  MIR/271/2/2020

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Termin składania ofert: Data: 2020-08-07, godzina: 10:00,
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej na potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Mirczu


nr ogłoszenia w Dz.Urz.UE/BZP: 568442-N-2020

Link do BZP – https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=907a5bda-bf38-408b-80f9-6da6a772adce 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1a – Wzór umowy

Załącznik nr 1b – Wzór umowy

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularz ofertowy i wzory oświadczeń

Informacja z otwarcia Ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części II przetargu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

CategoriesHarmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Dołhobyczów

Pojemniki i związane worki należy wystawić przed posesję w dniu odbioru o godzinie 7:00

Harmonogram odbioru przez firmę Mir-Eko Sp. z o. o.

Miejscowość

StyLutMarKwiMajCzeLipSiePozostałe odpady
Hulcze,
Hulcze Osiedle,
Żniatyn,
Majdan,
Myców,
Wyżłów,
Chłopiatyn,
Setniki,
Lipina
/-/
/-/
/-/
23
25
22
22
24
23 kwi 2020 r.
25 maj 2020 r.
22 cze 2020 r.
22 lip 2020 r.
24 sie 2020 r.
Przewodów,
Przewodów Osiedle,
Białystok,
Liski,
Witków,
Podhajczyki
   /-/
   /-/   /-/
24
    26   23   23   2524 kwi 2020 r.
26 maj 2020r.
23 cze 2020 r.
23 lip 2020 r.
25 sie 2020r.
Gołębie,
Zaręka,
Dołhobyczów,
Dołhobyczów Kolonia,
Honiatyn,
Mołczany,
Wólka Poturzyńska
/-/
  /-/   /-/
27
    27   24   24    2627 kwi 2020 r.
27 maj 2020r.
24 czer 2020 r.
24 lip 2020 r.
26 sie 2020r.
Kościaszyn,
Dłużniów,
Chochłów,
Liwcze,
Horodyszcze,
Sulimów,
Uśmierz,
Oszczów Kolonia,
Oszczów,
Żabcze,
Siekierzyńce,
Horoszczyce,
Kadłubiska
/-/
   /-/   /-/   28   28   25    27    2728 kwi 2020 r.
28 maj 2020r.
25 cze 2020 r.
27 lip 2020 r.
27 sie 2020 r.