mir-eko sp. z o.o.

Zasady
segregacji

Zgodnie z nowymi zasadami odpady są segregowane do pięciu pojemników różniących się kolorami – każdy z nich przypisany jest do innego rodzaju odpadów. W sumie kolorów jest pięć: żółty, zielony, niebieski, szary i brązowy. Do tej pory mieszkańcy segregowali plastiki i metale do pojemnika żółtego i to się nie zmieni. Także szkło trafiać będzie do tego samego co dotychczas, zielonego pojemnika, a odpady zmieszane – do szarego/czarnego.

Nowością będzie pojemnik niebieski, do którego trafi papier i makulatura, do tej pory wrzucany do pojemnika żółtego. Kolejną zmianą będą odpady biodegradowalne, które trafiały do odpadów zmieszanych. Teraz odpady bio, czyli kuchenne, pochodzenia roślinnego, będziemy wrzucać do pojemnika brązowego. Przy segregacji tych ostatnich ważne jest wrzucanie ich bez worków.