mir-eko sp. z o.o.

Poznaj naszą firmę

MIR-EKO Sp. z o.o. to doświadczona, w pełni profesjonalna firma świadcząca usługi w zakresie gospodarki odpadami, odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, a także od klientów prowadzących działalność gospodarczą. Firma MIR-EKO opracowuje i wdraża rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów oraz do profilu prowadzonej działalności.

W odpowiedzi na potrzeby gmin, jak i indywidualnych klientów, przejmujemy obowiązek zapewnienia odpowiednich pojemników, kontenerów, worków oraz obsługi logistycznej całego procesu gospodarki odpadami, czyli odbioru odpadów w miejscu ich powstania, załadunku, transportu, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania.

o3
o2
o1
mir-eko sp. z o. o.

Co wyróżnia usługi naszej firmy ?

Dbamy o zapewnienie najwyższego poziomu obsługi klientów. Nasza oferta jest elastyczna, dopasowana do indywidualnych potrzeb każdego klienta, zarówno osoby prywatnej, jak i przedsiębiorcy. Jesteśmy dyspozycyjni oraz otwarci na współpracę. Zapewniamy realizację zleceń w najkrótszym możliwym czasie, nawet w ciągu kilku godzin od zgłoszenia.
mir-eko sp. z o. o.

Środowisko naturalne

Jedną z najważniejszych części prowadzonej przez naszą firmę działalności jest dbałość o środowisko naturalne. W procesie recyklingu szczególną uwagę przywiązujemy do zapewnienia maksymalnego poziomu wykorzystania odpadów, aby na składowisko trafiały wyłącznie te odpady, których nie można ponownie przetworzyć.

Doskonale rozumiemy, że ekologia to pojęcie obejmujące o wiele więcej, niż tylko segregację odpadów. To cały proces, którego celem jest zminimalizowanie ilości odpadów oraz w pełni wykorzystanie tych, które nadają się do ponownego przetworzenia.